VYJÁDŘENÍ COVID19

Vážení klienti, vážení pedagogové a vážení rodiče!

Veškeré námi organizované pobyty, jejichž termín uskutečnění je v dubnu 2020, se neruší, ale po následné dohodě se termín konání posune na jiný termín roku
2020.

Školy v přírodě, jejichž termín realizace je od poloviny května dále, se neruší a vše pokračuje podle sjednaných podmínek, nedojde-li k dalším zákonným omezením.

Pokud vláda prodlouží stav nouze na další dny, budeme se opět tímto nařízením řídit a postupovat stejně jako u dubnových pobytů. Vyčkejme proto, jak se situace vyvine, vždy budeme aktivně hledat řešení a spojovat se s Vámi dle termínu odjezdu.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Informace k našim ŠvP v souvislosti s koronavirem

Vážení rodiče a pedagogové,

všichni se nacházíme ve velmi komplikované situaci. V souvislosti s koronavirem uvádíme přehledný postup a informace ohledně našich škol v přírodě.

Školy v přírodě

K dnešnímu dni bylo vydáno vyjádření MŠMT, aby ředitelé zvážili výjezdy, které jsou plánovány na dobu povinného uzavření škol (prohlášení z 10. 3. 2020). Toto doporučení však není závazné ve smyslu možnosti odstoupit od zájezdu bez stornopoplatku.

Škola v přírodě je pobyt určený pro omezenou skupinu osob, která stejně odpovídá skupině ve školních lavicích. Zvláště pak jsou ŠvP realizovány na místech, kde se pohybuje mnohem méně osob, než v prostředí školy a jejím okolí s velkou koncentrací osob. Na objektech, které máte objednané, je vždy možnost vyučování realizovat a dohnat tak alespoň zčásti zameškané učivo a navíc dětem odpolední pohyb na čerstvém vzduchu jenom prospěje.

Nachází se destinace Vaší ŠvP v oblasti postižené koronavirem? Je na danou oblast vyhlášena karanténa?

Ohledně karantény oblastí v ČR sledujte prosím stránky Ministerstva zdravotnictví (k 26. 3. 2020 žádné takové místo vytipováno nebylo).

Cestovní kanceláře bohužel mají jen malé možnosti, neboť pro ně na trhu neexistuje jediný pojistný produkt, který by je chránil před takovými pojistnými událostmi. Ano CK jsou pojištěny, nicméně pouze ve prospěch klientů. Tedy tak, že v případě insolvence klient dostane své prostředky pět, nikoliv tak, že po zásahu vyšší moci, dostane jakoukoliv kompenzaci CK.

S rušením zájezdu tak CK nese veškeré náklady vůči dodavatelům, které z logiky věci zpravidla nemůže žádat zpět. Samozřejmě i CK mají své zaměstnance, které musí ochránit před ztrátou zaměstnání. Současně většinu práce již zaměstnanci odvedli během přípravy a zajišťování vašich ŠvP. A tyto náklady nelze přehlížet, neboť jsou nevratné.

Prosíme tedy, abyste každé rušení zájezdu dobře zvážili a případně respektovali stornopoplatek.
Vždy se snažíme hledat řešení, ale např. určení náhradního termínu je na dobrovolné bázi a je plně v rukou CK a jejich dodavatelů.

Velice vážíme dlouholeté spolupráce s vámi, a proto je naším cílem především oboustranná domluva. 
Pevně věříme, že se nám společně podaří najít cestu, jak tuto situaci zvládnout.

Děkujeme za pochopení a trpělivost, Sportlines a.s. – středisko volného času

Souhlasím se vším