sportlines.cz

 

O společnosti Sporlines

  • SPORTLINES vznikla oficiálně v roce 2006, jako sdružení tvůrců, jejichž hlavním cílem bylo nabízení nekomerčních sportovních aktivit a poskytování poradenství v oblasti sportovišť a služeb s tímto spojené.
     
  • Ve snaze zajistit tento cíl se společnost začala věnovat také komerčnímu sektoru. Postupem času se nabídka společnosti stále rozšiřuje. Propojením veškerých služeb souvisejících se sportovními programy, propagací a dalších sportovních aktivit hledá alternativy k práci tradičních marketingových agentur zejména neotřelým a kreativním pohledem mladých tvůrců, jejichž práce není na straně jedné zatížena vžitými klišé, na straně druhé se opírá o dlouholeté zkušenosti profesionálů v různých oborech.
     
  • V součastné době nabízí společnost vlastní služby v těchto oblastech: děti a školy – adaptační pobyty, jazykové a lyžařské kurzy, školy v přírodě, školní pobyty a pobyty pro učitele, města a obce – kulturní akce, příměstské tábory, ozdravné pobyty, dny dětí a sportovní akce, firmy – produkce,reklama, firemní večírky, prezentace firem, teamspirit, event, teambuilding, a jako cestovní kancelář pak zajišťuje zájezdy a pobyty do většiny zemí Evropské unie.
     
  • Mezi další aktivity Sportlines s.r.o. patří zprostředkování obchodu a služeb, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, organizování sportovních a společenských akcí. Představitelé společnosti spolupracují s řadou významných sportovců a provozovatelů sportovišť.

 

SPORTLINES - UŽIJTE SI S NÁMI VOLNÉ CHVÍLE NA PLNO!

 

Pojeďte s námi také na

  PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019 PRO VŠECHNY DĚTI Z PRAHY A OKOLÍ

            

Jednodenní příměstské tábory 2017 jsou jedinečným projektem, který řeší problematiku rodičů s hlídáním jejich dětí o jarních prázdninách, kdy jsou školy či školky mimo provoz. Je ideálním řešením, jak podpořit soulad pracovního a soukromého života pro rodiče dětí, které tráví prázdniny v Praze. Děti jsou od rodičů nabírány v ranních hodinách na několika sběrných místech a sváženy na centrální stanoviště, kde je pro ně připraven sportovní a zábavný program. O děti je postaráno každý všední den po celou dobu prázdnin od 7:00 do 18:00 hodin. Děti mají zajištěn teplý oběd ve smluvních zařízeních, dopolední i odpolední svačinu a pitný režim. Není omezena kapacita, stačí si jen objednat daný den nebo dané dny týden dopředu.