sportlines.cz

 

O společnosti Sporlines s.r.o.

  • Společnost SPORTLINES s.r.o. vznikla oficiálně v roce 2006, jako sdružení tvůrců, jejichž hlavním cílem bylo nabízení nekomerčních sportovních aktivit a poskytování poradenství v oblasti sportovišť a služeb s tímto spojené.
     
  • Ve snaze zajistit tento cíl se společnost začala věnovat také komerčnímu sektoru. Postupem času se nabídka společnosti stále rozšiřuje. Propojením veškerých služeb souvisejících se sportovními programy, propagací a dalších sportovních aktivit hledá alternativy k práci tradičních marketingových agentur zejména neotřelým a kreativním pohledem mladých tvůrců, jejichž práce není na straně jedné zatížena vžitými klišé, na straně druhé se opírá o dlouholeté zkušenosti profesionálů v různých oborech.
     
  • V součastné době nabízí společnost vlastní služby v těchto oblastech: děti a školy – adaptační pobyty, jazykové a lyžařské kurzy, školy v přírodě, školní pobyty a pobyty pro učitele, města a obce – kulturní akce, příměstské tábory, ozdravné pobyty, ozdravné pobyty, dny dětí a sportovní akce, firmy – produkce,reklama, firemní večírky, prezentace firem, teamspirit, event, teambuilding, a jako cestovní kancelář pak zajišťuje zájezdy a pobyty do většiny zemí Evropské unie.
     
  • Mezi další aktivity Sportlines s.r.o. patří zprostředkování obchodu a služeb, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, organizování sportovních a společenských akcí. Představitelé společnosti spolupracují s řadou významných sportovců a provozovatelů sportovišť.

 

SPORTLINES - UŽIJTE SI S NÁMI VOLNÉ CHVÍLE NA PLNO!

Pojeďte s námi také na

  JARNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2015